86 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 29 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეცხრე სერია) ჰეროკრატია

74 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 28 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამერვე სერია) ჰეროკრატია

101 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 27 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეშვიდე სერია) ჰეროკრატია

78 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 26 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეექვსე სერია) ჰეროკრატია

66 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 25 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეხუთე სერია) ჰეროკრატია

72 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 24 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეოთხე სერია) ჰეროკრატია

83 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 23 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამესამე სერია) ჰეროკრატია

74 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 22 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეორე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

72 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 21 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეერთე სერია) ჰეროკრატია

169 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 22 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეორე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

121 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 21 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეერთე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

158 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 20 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეოცე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

174 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 19 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეცხრამეტე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

113 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 18 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთვრამეტე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

126 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 17 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეჩვიდმეტე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

95 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 16 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთექვსმეტე სერია) ჰეროკრატია

142 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 15 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთხუთმეტე სერია) ჰეროკრატია

111 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 14 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთოთხმეტე სერია) ჰეროკრატია

107 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 13 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეცამეტე სერია) ჰეროკრატია

90 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 12 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთორმეტე სერია) ჰეროკრატია

185 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 11 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მეთერთმეტე სერია) ჰეროკრატია

177 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 10 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მეათე სერია) ჰეროკრატია

170 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 9 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მეცხრე სერია) ჰეროკრატია

205 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 8 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მერვე სერია) ჰეროკრატია