89 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 29 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეცხრე სერია) ჰეროკრატია

78 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 28 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამერვე სერია) ჰეროკრატია

104 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 27 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეშვიდე სერია) ჰეროკრატია

84 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 26 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეექვსე სერია) ჰეროკრატია

71 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 25 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეხუთე სერია) ჰეროკრატია

76 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 24 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეოთხე სერია) ჰეროკრატია

85 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 23 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამესამე სერია) ჰეროკრატია

80 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 22 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეორე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

75 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 21 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეერთე სერია) ჰეროკრატია

173 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 22 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეორე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

124 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 21 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (ოცდამეერთე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

162 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 20 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეოცე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

175 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 19 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეცხრამეტე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

116 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 18 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთვრამეტე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

127 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 17 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეჩვიდმეტე სერია) ჰეროკრატია ჰეროკრატია

96 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 16 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთექვსმეტე სერია) ჰეროკრატია

144 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 15 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთხუთმეტე სერია) ჰეროკრატია

114 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 14 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთოთხმეტე სერია) ჰეროკრატია

111 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 13 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეცამეტე სერია) ჰეროკრატია

91 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 12 გოგა ხანიდრავა - Heroკრატია (მეთორმეტე სერია) ჰეროკრატია

187 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 11 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მეთერთმეტე სერია) ჰეროკრატია

178 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 10 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მეათე სერია) ჰეროკრატია

172 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 9 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მეცხრე სერია) ჰეროკრატია

206 ნახვა ჰეროკრატია

სერია 8 - გოგა ხაინდრავა - HEROკრატია (მერვე სერია) ჰეროკრატია